Pomiary środowiska pracy

Profesjonalne badanie środowiska pracy wymaga odpowiedniego podejścia i wiedzy. Nasi eksperci w szybki i efektywny sposób badają występowanie różnego rodzaju czynników szkodliwych. Badania te obejmują m.in. hałas, drgania mechaniczne, natężenie oświetlenia, pole elektromagnetyczne, mikroklimat, pomiary skuteczności ochrony przeciwpożarowej (zerowanie urządzeń), a także stężenie tlenku węgla czy tlenku azotu. Wykonywane przez nasz zespół badania pomagają nie…