Uprawnienia SEP w zakresie G1, G2, G3!

Uzyskaj lub odnów uprawnienia SEP w zakresie G1, G2, G3! Organizowane przez nasz zespół specjalistów szkolenia SEP pozwolą Ci poznać szczegółowo zasady działania i obsługi urządzeń elektrycznych, ciepłowniczych i gazowych. Oferujemy intensywne i bogate merytorycznie szkolenie, które kończy się egzaminem i uzyskaniem Państwowego Świadectwa Kwalifikacyjnego. Jeśli chcesz cieszyć się wiedzą i umiejętnościami, które jednocześnie przełożą…