Facebook

KONSERWATOR TERENÓW ZIELONYCH

KONSERWATOR TERENÓW ZIELONYCH

Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania prac związanych z pielęgnacją terenów zielonych.

Zajęcia przeznaczone są dla osób, które planują zatrudnienie przy pracach związanych z pielęgnacją terenów zielonych i chcą uzyskać wiedzę z zakresu projektowania, pielęgnacji i ochrony terenów zielonych, jak i pracowników firm zajmujących się projektowaniem, zakładaniem i pielęgnowaniem terenów zielonych.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat
 • ukończenie co najmniej szkoły podstawowej

 

CZAS TRWANIA KURSU:

120 godzin (15 dni):

 • 14 godzin zajęć teoretycznych
 • 106 godzin zajęć praktycznych

Zapewniamy rzetelną i fachową kadrę trenerów – dydaktyków.

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Wiadomości ogólne o uprawie gleby i nawożeniu roślin:

- rodzaje i uprawa gleby,

- nawożenie gleb,

 • Elementy projektowania i zakładania terenów zieleni:

- urządzanie terenów zieleni

- mała architektura ogrodowa

 • Analiza terenu przed przystąpieniem do prac
 • Wiadomości z zakresu BHP
 • Zakładanie i pielęgnacja trawników, rabat kwiatowych, kwietników i ogrodów
 • Sadzenie, przesadzanie i pielęgnacja drzew i krzewów
 • Szkodniki i choroby roślin oraz środki ochrony zapobiegające i zwalczające ich skutki
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania roślin (drzew, krzewów, bylin)

Tematyka szkolenia może być bardziej rozbudowana i dostosowana do wymaganego zakresu w zależności od potrzeb słuchaczy.

 

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Po zakończeniu kształcenia odbędzie się egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez instytucję szkoleniową CENTRO PLUS.

Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej i polega na zadawaniu pytań przez Komisję Egzaminacyjną z odbytego programu szkolenia.

Kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne  z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).

 

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU:

Włocławek a także inne miejscowości według zapotrzebowania np.: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń, Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock.© 2023 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.