Facebook

KURS DORADZTWA W ZAKRESIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, pracowników firm oraz punktów wykonujących działalność w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa

CZAS TRWANIA KURSU:

 • podstawowe – 24 godzinne (3 dniowe)
 • uzupełniające – 7 godzinne (1 dniowe)

ZAKRES TEMATYCZNY:

Szkolenie podstawowe przeznaczone są dla osób, które nigdy jeszcze nie uczestniczyły w szkoleniu z tego zakresu.

Szkolenie uzupełniające przeznaczone jest natomiast dla osób, które wcześniej ukończyły szkolenie podstawowe.

Program szkolenia podstawowego:

 • Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych
 • Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin
 • Integrowana ochrona roślin
 • Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin
 • Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko
 • BHP przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin

Program szkolenia uzupełniającego:

 • Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów
 • Integrowana ochrona roślin – aktualizacja wiedzy
 • Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy
 • Zapobieganiu negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – aktualizacja wiedzy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Kurs kończy się egzaminem, który przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
W wyniku pozytywnego zdania egzaminu absolwent otrzymuje stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013, poz.554)

Zaświadczenie  ważne jest przez okres 5 lat.

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU:

Zajęcia – ul. Jesionowa 1, 87-800 Włocławek

Organizujemy również szkolenia na zlecenie firm w wyznaczonym terminie i miejscu. 
Możliwość negocjacji cen! Dojeżdżamy w każde miejsce w Polsce.

© 2023 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.