Facebook

KURS TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie prowadzi prace związane z wykańczaniem budynków. Różnorodność robót, które ma do

wykonania, wynika ze specyfiki budynków, stosowanych materiałów i narzędzi oraz stosowanej technologii. W ramach swojej pracy może on

przeprowadzać roboty tynkarskie, glazurnicze, posadzkarskie oraz malarsko-tapeciarskie oraz wykonywać m.in. okłady ścienne, kłaść podłogi a także

wykonywać roboty murarskie, remontowe, konserwacje.

Podstawowym celem kształcenia jest wpojenie w słuchaczy bezwzględności zasad bezpiecznej i prawidłowej technologicznie pracy, podstaw prawa

budowlanego, rachunku zawodowego, rysunku budowlanego, stosowanych materiałów, narzędzi i urządzeń stosowanych w budownictwie.

Podczas kształcenia, należy zwrócić uwagę na zagrożenia w budownictwie występujące na stanowisku pracy, zapoznanie z ryzykiem zawodowym,

zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ochronę przeciwpożarową ponieważ na bezpieczeństwo pracy należy kłaść główny

nacisk w każdym elemencie kształcenia.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • przydatność zdrowotną słuchacza do wykonywania robót w zakresie technologa robót wykończeniowych

CZAS TRWANIA KURSU:

Kurs obejmuje ok. 270 godzin; w tym:

 • zajęcia teoretyczne – 30 godz.
 • zajęcia praktyczne – 240 godz.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • zasady bhp i p.poż

- stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz stosowanie odzieży

roboczej i środków ochrony indywidualnej odpowiednich do poszczególnych rodzajów robót wykończeniowych

 • stosowanie bezpiecznych metod pracy, technologia robót
 • materiałoznawstwo

- materiały podstawowe w robotach murarskich i tynkarskich

- materiały malarskie i ich składniki

- materiały do tapetowania

 • posługiwanie się dokumentacja techniczną
 • prawo budowlane
 • rysunek budowlany
 • rachunek zawodowy
 • maszynoznawstwo
 • praktyczna nauka zawodu (technologia robót tynkarskich i szpachlarsko-malarskich, montaż płyt kartonowo-gispowych oraz tapetowanie)

- ocenianie przydatności materiałów budowlanych i ich przechowywanie

- obsługiwanie maszyn i urządzeń do robót murarskich, tynkarskich, szpachlarsko – malarskich

- dobór właściwych narzędzi do rodzaju wykonywanej pracy

- ustawienie oprzyrządowania do murowania, czyli lekkiej konstrukcji drewnianej pomagającej wyznaczyć poziom i pion wykonywanego

fragmentu budowli

- ustalenie zgodnie z projektem i przygotowanie właściwej zaprawy murarskiej, przez dobranie odpowiednich składników i wymieszanie ich

co wiąże się z obsługą mieszarek

- układanie na zaprawie kamieni, cegieł, elementów prefabrykowanych i wiązanie je z sobą, według wskazań projektu technicznego od

fundamentów, ścian pełnych, ścian z otworami okiennymi, drzwiowymi

- wykonywanie stropów murarskich

- wykonywanie tynków cienkowarstwowych

- wykonywanie okładzin ściennych

- wykonywanie izolacji

- wykonywanie gładzi szpachlowych

- wykonywanie tynków suchych z płyt gipsowo - kartonowych

- przygotowanie szpachli sposobem ręcznym i mechanicznym

- usuwanie ubytków ścian

- wykonanie podkładów pod tynki szlachetne

- podstawowe prace glazurnicze

- prace malarskie

- przygotowanie podłoży malowanych techniką wapienną, klejową, olejną

- malowanie ścian, sufitów

- zasady przygotowania podłoży pod tapetowanie

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Po zakończeniu kształcenia odbędzie się egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd CENTRO PLUS sp. z o.o.

 • Część teoretyczna – pisemny egzamin testowy przeprowadzony na zakończenie kursu
 • Część praktyczna – umiejętności praktyczne oceniane są systematycznie w czasie prowadzonych zajęć (oceny cząstkowe)

Kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.

w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU:

Włocławek a także inne miejscowości według zapotrzebowania np.: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń,

Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock.

 

© 2023 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.