Facebook

KURS - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW

Podstawowym celem kształcenia jest wpojenie w słuchaczy bezwzględności zasad bezpiecznej i prawidłowej technologicznie pracy, zasad, sposobów

i technik malowania oraz stosowanych materiałów i narzędzi przy wykonywaniu prac malarskich i szpachlarskich. Podczas kształcenia należy

zwrócić uwagę na zagrożenia występujące na stanowisku pracy, zapoznanie z ryzykiem zawodowym, zasadami udzielania pierwszej pomocy

przedmedycznej oraz ochronę przeciwpożarową ponieważ na bezpieczeństwo pracy należ kłaść główny nacisk w każdym elemencie

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do  wykonywania prac w zakresie dociepleń budynków

CZAS TRWANIA KURSU:

Kurs obejmuje 200 godzin; w tym:

 • 45 godzin zajęć teoretycznych
 • 155 godzin zajęć praktycznych

Zapewniamy rzetelną i fachową kadrę trenerów – dydaktyków.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • zasady bhp na stanowisku montera dociepleń budynków
 • prawo budowlane

- przepisy ogólne

- dziennik budowy

 • rachunek zawodowy

- rozlicznie robót

- obmiar robót

 • dokumentacja prac montera dociepleń budynków, w tym zapoznanie z rysunkiem zawodowym

- normalizacje i normy rysunku budowlanego

- formaty arkuszy rysunkowych

- czytanie projektu budowlanego

 • materiałoznawstwo
 • maszynoznawstwo
 • technologia prac

- metody ociepleń budynków

- technologia wykonywania dociepleń budynków metodą mokrą

- błędy w docieplaniu budynków

- tynki tradycyjne

- techniki malowania

 • zajęcia praktyczne na stanowisku montera dociepleń budynków

- zagruntowanie ścian

- mocowanie podstawowe

- nakładanie izolacji termiczne z płyt

- mocowanie w postaci kołków

- zatapianie siatki

- wykonywanie powłoki tynkarskiej i malarskiej

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Po zakończeniu kształcenia odbędzie się egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd CENTRO PLUS sp. z o.o.

 • Część teoretyczna – pisemny egzamin testowy przeprowadzony na zakończenie kursu
 • Część praktyczna – umiejętności praktyczne oceniane są systematycznie w czasie prowadzonych zajęć (oceny cząstkowe)

Kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.

w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU:

Włocławek a także inne miejscowości według zapotrzebowania np.: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń,

Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock.

 

© 2023 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.