Facebook

KURS MALARZ - TAPECIARZ

Malarz – tapeciarz zajmuje się malowaniem i tapetowaniem pomieszczeń biurowych i mieszkalnych. Maluje elewacje budynków, stolarkę budowlaną, kraty, balustrady, ogrodzenia  stosując odpowiednie materiały, narzędzia, sprzęt pomocniczy i maszyny. Osoba zatrudniona w tym charakterze przez prywatnych zleceniodawców, planujących kompleksowy remontu mieszkania lub biura jest w stanie wykonać niemal wszystkie standardowe prace remontowo–budowlane, niewymagające dodatkowych uprawnień i specjalistycznego sprzętu.

W wykonywaniu tego zawodu istotne są zdolności manualne i dobre warunki fizyczne.

Podstawowym celem kształcenia jest wpojenie w słuchaczy bezwzględności zasad bezpiecznej i prawidłowej technologicznie pracy, zasad, sposobów i technik malowania oraz tapetowania. Podczas kształcenia należy zwrócić uwagę na zagrożenia występujące na stanowisku pracy, zapoznanie z ryzykiem zawodowym, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ochronę przeciwpożarową ponieważ na bezpieczeństwo pracy należ kłaść główny nacisk w każdym elemencie kształcenia.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • przydatność zdrowotną słuchacza do wykonywania robót w zakresie  robót wykończeniowych

CZAS TRWANIA KURSU:

Kurs obejmuje  150 godzin; w tym:

 • 40 godzin zajęć teoretycznych
 • 110 godzin zajęć praktycznych

Zapewniamy rzetelną i fachową kadrę trenerów – dydaktyków.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • zasady bhp i p.poż na stanowisku prac malarsko - tapeciarskich
 • stosowanie bezpiecznych metod pracy, technologia robót (zasadnicze czynności w robotach malarskich, podział technik malarskich, podłoża                 i sposób ich przygotowania pod tapetowanie)
 • materiałoznawstwo (ręczne narzędzia i sprzęt malarski, aparaty do przygotowania farb)
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną
 • prawo budowlane (przepisy techniczno – budowlane)
 • rysunek budowlany (normalizacja w rysunku budowlanym, czytanie                   i sporządzanie rysunków budowlanych)
 • rachunek zawodowy (kalkulacja cen – składniki kosztów, rozliczanie za wykonanie robót)
 • maszynoznawstwo
 • praktyczna nauka zawodu

MALOWANIE

-   zależność robót malarskich od warunków atmosferycznych

-   przygotowanie podłoży malowanych techniką wapienną, klejową, kazeinową lub krzemianową, olejną

-   wykonywanie prostych robót malarskich

-   usuwanie starych powłok malarskich, naprawa podłoża, malowanie

-   wykonywanie odręcznych napisów oraz przy użyciu szablonów

-   wykonywanie lamperii olejnych

TAPETOWANIE

-   dobór odpowiednich rodzajów tapet ze względu na ich właściwości i zastosowanie

-   dobieranie tapet: wodoodporne, zmywalne, winylowe, tłoczone

-   przygotowanie podłoży pod tapetowanie

-   przygotowanie tapet do naklejania: dobór barw, obcinanie marginesów, cięcie arkuszy, wycinanie otworów

-   przygotowanie podłoży malowanych farbami do tapetowania

-   opanowywanie techniki smarowania tapet klejem

-   naklejanie tapet zwykłych i samoprzylepnych

-   wykańczanie powierzchni wytapetowanych paskami i listewkami

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Po zakończeniu kształcenia odbędzie się egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd CENTRO PLUS sp. z o.o.

 • Część teoretyczna – pisemny egzamin testowy przeprowadzony na zakończenie kursu
 • Część praktyczna – umiejętności praktyczne oceniane są systematycznie w czasie prowadzonych zajęć (oceny cząstkowe)

Kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU:

Włocławek a także inne miejscowości według zapotrzebowania np.: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń, Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock.

 

© 2023 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.