Facebook

KURS BRUKARZ - UKŁADANIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Brukarz zajmuje się wykładaniem kostką brukową (lub innym materiałem: cegłą klinkierową, płytą betonową czy kamienną) nawierzchni drogowych. Do zadań brukarza należy ewentualnie usunięcie starej warstwy pokrywającej chodniki, podjazdy, skarpy, parkingi, następnie przygotowanie podłoża, a w końcu – położeniu bruku lub kostki brukowej.

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób szkolonych do pracy w zawodzie zgodnym z tematyką kursu oraz nabycie niezbędnych uprawnień do wykonywania wyuczonego zawodu.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat
 • posiadanie ważnego zaświadczenia lekarskiego
 • przydatność zdrowotną słuchacza do wykonywania robót brukarskich

CZAS TRWANIA KURSU:

Kurs obejmuje  100 godzin; w tym:

 • 25 godzin zajęć teoretycznych
 • 80 godzin zajęć praktycznych

Zapewniamy rzetelną i fachową kadrę trenerów – dydaktyków.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • zasady BHP i p.poż przy pracach brukarskich
 • podstawowe wiadomości o robotach ziemnych

-   odwadnianie dróg

-   pomiary przy budowie

 • rodzaje podstawowego sprzętu i narzędzi
 • materiałoznawstwo: rodzaje bruku i kostki polbrukowej (spoiwa, zaprawy, betony, grunty budowlane, rodzaje bruku, rodzaje kostki polbrukowej
 • organizacja stanowiska pracy, czytanie rysunku technicznego
 • zajęcia praktyczne – wykonywanie prac brukarskich

-   przygotowanie podłoża (skucie starej nawierzchni, wykonanie robót ziemnych)

-   sposoby układania kostki brukowej

-   posługiwanie się sprzętem, narzędziami, maszynami budowlanymi

-   dokonywanie czynności pomiarowych podczas robót brukarskich

-   wykonanie podłoża, podbudowy, podsypek i sprawdzenie szablonem profilu podsypki

-   układanie krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych

-   brukowanie nawierzchni  z kamieni naturalnych i sztucznych

-   rozbieranie uszkodzonych bruków i chodników

-   układanie nawierzchni z kostki kamiennej na odcinkach prostych, łukach i skrzyżowaniach

-   brukowanie w ozdobne wzory nawierzchni z różnych typów

-   dokonywanie napraw nawierzchni brukowych chodników

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Po zakończeniu kształcenia odbędzie się egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd CENTRO PLUS sp. z o.o.

 • Część teoretyczna – pisemny egzamin testowy przeprowadzony na zakończenie kursu
 • Część praktyczna – umiejętności praktyczne oceniane są systematycznie w czasie prowadzonych zajęć (oceny cząstkowe)

Kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU:

Włocławek a także inne miejscowości według zapotrzebowania np.: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń, Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock.

Możliwość zorganizowania noclegu dla uczestników szkolenia.

 

 

© 2023 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.