Facebook

KURS RĘCZNY PRZECINACZ TLENOWY/TERMICZNY

 • ręczny przecinacz tlenowy
 • ręczny przecinacz plazmowy
 • ręczny przecinacz termiczny – tlenowy i plazmowy

 

Szkolenie zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Nr W-07/IS -14

Podstawowym celem kursów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminów końcowych.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE:

 • ukończone 18 lat
 • ukończenie co najmniej szkoły podstawowej
 • posiadają zdolność do wykonywania zawodu przecinacza, potwierdzoną świadectwem lekarskim

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

 • Kurs ręcznego cięcia tlenowego obejmuje 8 jednostek szkoleniowych wykładów teoretycznych, 1 jednostkę szkoleniowa instruktażu wstępnego i 10 jednostek szkoleniowych ćwiczeń praktycznych
 • Kurs ręcznego cięcia plazmowego obejmuje 6 jednostek szkoleniowych wykładów teoretycznych, 1 jednostkę szkoleniową instruktażu wstępnego i 9 jednostek szkoleniowych ćwiczeń praktycznych
 • Kurs ręcznego cięcia termicznego - tlenowego i plazmowego obejmuje 14 jednostek szkoleniowych wykładów teoretycznych, 2 jednostki szkoleniowe instruktażu wstępnego i 19 jednostek szkoleniowych ćwiczeń praktycznych

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • szkolenie teoretyczne:

- zagadnienia bhp przy cięciu

- zasada procesu cięcia

- budowa i zasada działania urządzeń do cięcia

- gazy stosowane przy cięciu

- technika ręcznego cięcia

- ocena jakości powierzchni po cięciu

 • instruktaż wstępny
 • szkolenie praktyczne obejmuje zestaw ćwiczeń (przygotowanie materiału do cięcia, parametry cięcia, technika cięcia)

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Po zakończeniu kształcenia odbędzie się egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd CENTRO PLUS sp. z o.o.

Sprawdzenie wiedzy teoretycznej odbywa się za pomocą egzaminu testowego, natomiast egzamin praktyczny polega na wykonaniu określonych

Po zdaniu egzaminu końcowego w zależności od ukończonego kursu kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu ręcznego cięcia

tlenowego, plazmowego lub do ręcznego cięcia przy zastosowaniu obu procesów zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).

Na dodatkowy wniosek osoby zainteresowanej istnieje możliwość wystawienia zaświadczenia przez Instytut Spawalnictwa.

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU:

Zajęcia teoretyczne/praktyczne – ul. Toruńska 136c, 87-800 Włocławek

© 2023 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.