Facebook

KURS MALARZ - PIASKARZ

Podstawowym celem kształcenia jest nabycie umiejętności techniki malowania  i piaskowania oraz obsługi urządzeń lakierniczych w tym umiejętności oceny jakości malowanej powłoki.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat

 • zaświadczenie lekarskie – brak przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie malarz - piaskarz

 

CZAS TRWANIA KURSU:

Kurs malarz – piaskarz obejmuje 65 jednostek szkoleniowych; w tym:

 • 15 jednostek szkoleniowych wykładów teoretycznych (wzbogacone stosowaniem środków audiowizualnych)
 • 50 jednostek szkoleniowych ćwiczeń praktycznych (przy użyciu piaskarki bezpyłowej, sprężarki, pistoletu)

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • definicja i rodzaje korozji, korozyjność atmosfery

 • przygotowanie powierzchni, obróbka strumieniowa

 • materiały powłok, systemy powłok, nanoszenie powłok

 • powłoki metalowe, niemetalowe oraz powłoki przeciwpożarowe

 • badanie materiałów powłok, wady powłok lakierniczych,

 • obmiar robót, kalkulacje, umowy na usługi,

 • zagrożenia podczas lakierowania proszkowego, znakowania substancji i stref zagrożenia wybuchem, sprzętem i środkami ochrony oraz przepisami bhp.

 • zajęcia praktyczne

 

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Po zakończeniu kształcenia odbędzie się egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd CENTRO PLUS sp. z o.o.

Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej i polega na zadawaniu pytań przez Komisję Egzaminacyjną z odbytego programu szkolenia.

Kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).

 

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU:

Zajęcia teoretyczne / praktyczne – ul. Toruńska 136c, 87-800 Włocławek

 

 

© 2022 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.