Facebook

Aktualności

09.02.2016, 09:03

Kurs na wózki widłowe - Włocławek.

Zapraszamy Państwa na rozpoczynający się kurs na wózki jezdniowe (w tym widłowe) we Włocławku.

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi napędzanymi, w tym: wózki widłowe, unoszące, podnośnikowe i wszystkie inne typy z napędem spalinowym, akumulatorowym lub zasilane gazem LPG – propan-butan.

UPRAWNIENIA I EGZAMIN

Posiadamy Certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach nadzorowanego przez Ministra właściwego ds. Gospodarki uprawniającego nas do prowadzenia kursów oraz nadawania uprawnień z zakresie „Kierowca – operator wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym”.
Wydane uczestnikom uprawnienia są bezterminowe i dotyczą wszystkich typów wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Zaświadczenia wydajemy zarówno w języku polskim jak i angielskim które, honorowane są we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym lub przed komisją egzaminacyjną z UDT.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS 

 • przynajmniej wykształcenie podstawowe
 • ukończone 18 lat
 • badania lekarskie - brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy - operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym

CZAS TRWANIA KURSU  

Kurs na wózki widłowe składa się z części teoretycznej i praktycznej.

 • 52 godziny - zajęcia teoretyczne
 • 15 godzin - praktyczna nauka jazdy

ZAKRES TEMATYCZNY

 • Typy stosowanych wózków jezdniowych
 • Budowa wózka
 • Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy
 • Czynności operatora w czasie pracy wózkiem
 • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 • Wiadomości z zakresu BHP
 • Praktyczna nauka jazdy
 • Obsługa - wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych
 • Wiadomości o dozorze technicznym

 

ZAPRASZAMY !!!

powrót
© 2022 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.