Facebook

KURS OBSŁUGI ŻURAWI

Podstawowym celem kształcenia jest wpojenie w słuchaczy bezwzględności zasad bezpiecznej i prawidłowej technologicznie pracy i uświadomienia

zagrożeń, nauczanie postępowania w sytuacjach niebezpiecznych. Osoby ubiegające się o uzyskanie zaświadczeń uprawniających do obsługi

urządzeń transportu bliskiego powinny wykazać się znajomością instrukcji eksploatacji urządzeń, umiejętnością praktycznej obsługi urządzeń

określonego typu i znajomością podstaw ich budowy, znajomością wybranych zagadnień warunków technicznych dozoru technicznego oraz

znajomością przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

RODZAJE UPRAWNIEŃ:

 • uprawnienia kat. II Ż żurawie:

- przenośne (tzw. HDS)

 • uprawnienia kat. I Ż żurawie:

- wieżowe oraz szybkomontujące

Zobacz tabelę kategorii uprawnień UDT!!!

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat
 • co najmniej 1 m-c praktyki jako pomocnik operatora żurawia

CZAS TRWANIA KURSU:

Od 35 do 65 godzin w zależności od rodzaju uprawnień.

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • wiadomości o dozorze technicznym
 • pojęcia ogólne o transporcie i ładunkach
 • podział oraz główne parametry żurawi
 • budowa żurawi
 • elektrotechnika w budowie żurawi
 • obsługa żurawi
 • zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy
 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy żurawi
 • zajęcia praktyczne

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Po zakończeniu kształcenia odbędzie się egzamin wewnętrzny przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd CENTRO PLUS sp. z o.o.

Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej lub testu. Po zdaniu egzaminu wewnętrznego i złożeniu wniosku o sprawdzenie

kwalifikacji do Urzędu Dozoru Technicznego słuchacze zdają egzamin państwowy przed komisją powołaną przez UDT.

ZAKRES UPRAWNIEŃ:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu wg. wzoru wymienionego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia

2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).

 • zaświadczenie kwalifikacyjne II Ż lub I Ż uprawniające do obsługi urządzeń transportu bliskiego odpowiedniej grupy, kategorii oraz

z ewentualnymi ograniczeniami w zakresie danej kategorii wydane przez UDT

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU:

Włocławek a także inne miejscowości według zapotrzebowania np.: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń,

Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock.

Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć praktycznych oraz egzaminu na urządzeniach klienta odebranych przez UDT

© 2023 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.