Facebook

Spawanie i zgrzewanie tworzyw sztucznych (rur)

Kurs zgrzewania rur z PP (polipropylen), PE (polietylen) przy zastosowaniu technologii zgrzewania doczołowego ma przede wszystkim zadanie przekazania kursantom wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych związanych z wykonywanym zawodem zgrzewacza a także przygotowanie słuchaczy do egzaminu przed komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd CENTRO PLUS sp. z o.o. Jednym z celów kształcenia jest wpojenie w słuchaczy zasad bezpiecznej i prawidłowej technologicznie pracy oraz  uświadomienie zagrożeń i nauczanie postępowania w sytuacjach niebezpiecznych.

 

Uprawnienia i egzamin

Po zakończeniu kształcenia odbędzie się egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd CENTRO PLUS sp. z o.o. Egzamin przeprowadzany jest w dwóch formach:

- egzamin teoretyczny – forma pisemna

- egzamin praktyczny – wykonywanie czynności praktycznych zleconych przez egzaminatora

Pozytywne oceny z jednej i drugiej części egzaminu dają podstawę do uzyskania odpowiedniego zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Istnieje możliwość odbycia egzaminów przed komisjami Urzędu Dozoru Technicznego lub Instytutu Spawalnictwa za dodatkową opłatą.

 

Warunki przyjęcia na kurs 

  • ukończone 18 lat
  • badania lekarskie - brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań zgrzewacza

 

Czas trwania kursu  

Kurs zgrzewania doczołowego rur składa się z części teoretycznej i praktycznej.

  • 15 godzin - zajęcia teoretyczne
  • 20 godzin – zajęcia praktyczne

 

Zakres tematyczny

Główne technologie omawiane na szkoleniu to:

- zgrzewanie doczołowe rur PP, PE

- zgrzewanie elektrooporowe rur PP, PE

- zgrzewanie polifuzyjne rur (mufowe)

 

Tematyka szkolenia to m.in.  :

1. Podział, budowa, stany fizyczne polimerów i metody ich otrzymywania.

2. Środki pomocnicze – składniki dodatkowe, właściwości i starzenie tworzyw sztucznych.

3. Metody przetwórstwa tworzyw sztucznych i ich identyfikacja.

4. Podział tworzyw sztucznych ze względu na metody łączenia oraz  ich charakterystyka.

5. Metody zgrzewania tworzy sztucznych wg. PN-EN 13067.

6. Metody spawania tworzy sztucznych

 

Miejsce prowadzenia kursu na wózki widłowe - Włocławek
Zajęcia teoretyczne - ul. Jesionowej 1, 87-800 Włocławek
Zajęcia praktyczne – ul. Toruńska 136 c, 87-800 Włocławek

Realizujemy także szkolenia w miejscowościach: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń, Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock lub w razie zapotrzebowania także na terenie kraju.

© 2022 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.