Facebook

MONTAŻ POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOWYCH - HYDRAULICZNE WYWIERANIE MOMENTU OBROTOWEGO / KLUCZE HYDRAULICZNE.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH PROWADZONYCH WEDŁUG PN-EN 1591-4 I DOTYCZĄCYCH POTWIERDZANIA KOMPETENCJI PERSONELU DO MONTAŻU POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOWYCH W SYSTEMACH CIŚNIENIOWYCH STWARZAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIE.

HYDRAULIC TORQUE TIGHTENING 1591-4 - TABLE 2. 

 

ZAKRES TEMATYCZNY KURSU

Bezpieczne stosowanie i obsługa węży hydraulicznych

Prawidłowe użytkowanie gniazda, zużycie/uszkodzenie gniazd

 

Ryzyko urazu na skutek wtrysku wysokociśnieniowego - unikanie i działania

Dobre praktyki w zakresie unikania zakleszczenia palca/dłoni

Bezpieczne stosowanie kluczy zapasowych

Typy kluczy hydraulicznych

Wybór ciśnienia narzędzia w celu zapewnienia wymaganego momentu obrotowego dla określonego narzędzia

Zastosowanie jednego lub wielu narzędzi w celu uszczelnienia połączenia

Numerowanie śrub w przypadku zastosowania jednego lub wielu narzędzi

Zrozumienie, kiedy należy zastosować sprzęt do hydraulicznego wywierania

Podstawowe wiadomości o hydraulicznym wywieraniu momentu obrotowego

Problemy związane z dostosowaniem narzędzi i odstępów (prześwitów)

Identyfikacja punktów dobrej reakcji

Wzorce dokręcania śrub momentem obrotowym

Znaczenie smarowania i kontroli tarcia

Efekty powłoki na śrubach

EGZAMIN I CERTYFIKAT

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz zajęć praktycznych. Zakończone jest egzaminem prowadzonym przez jednostkę certyfikującą, po zdaniu którego uczestnicy otrzymują stosowny certyfikat. 

KWALIFIKACJE PERSONELU

Firma Centro Plus jest pierwszą jednostką w Polsce certyfikowaną przez TUV Rheinland w zakresie szkolenia monterów połączeń skręcanych wg. EN 1561-4, PN-EN 1090-2 i PN-EN 1090-3 z uwzględnieniem wymagań PED oraz PE 305/2011.

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenia dla monterów realizujemy zarówno w naszej siedzibie jak i na terenie całego kraju, wedle zapotrzebowania klienta.

© 2023 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.