Facebook

KURS GASZENIA POŻARÓW WEWNĘTRZNYCH

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchacza do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych oraz podniesienie poziomu jego świadomości odnośnie zagrożeń wynikających z pracy w środowisku po pożarowym.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

  • ukończone 18 lat

 

CZAS TRWANIA KURSU:

3 godzin (3 ÷ 1 dzień):

  • 1 godzin zajęć teoretycznych
  • 2 godzin zajęć praktycznych

(w grupach 3-8 osób).

Zapewniamy rzetelną i fachową kadrę trenerów – dydaktyków.

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

  • Omówienie zasad ochrony indywidualnej:                 

- maski,

- sprzęt,

- wzajemna kontrola.

  • Charakterystyka zagrożeń wynikających z pożaru   :                           

- przegrzanie,

- poparzenia,

- odwodnienie,

- toksyczność dymu,

- cząstki stałe,

- ograniczona widoczność,

- przeszkody,

- ostre krawędzie.

  • Przebieg oraz cechy charakterystyczne procesu spalania poszczególnych stanów skupienia w warunkach pożaru wewnętrznego:

- ciała stałe,

- gazy,

- ciecz.

  • Spalanie płomieniowe i bezpłomieniowe:                

- różnice,

- rozróżnianie.

  • Charakterystyka działań wewnętrznych zewnętrznych oraz połączonych:   

- okoliczności zastosowania,

- rodzaje wentylacji i ich zastosowanie.

  • Techniki podawania prądów wodnych:                         

- pulsowanie (krótkie i długie pulsowanie prądem rozproszonym),

- ołówkowanie,

- malowanie,

- omiatanie,

- działanie prądem zwartym.

Tematyka szkolenia może być bardziej rozbudowana i dostosowana do wymaganego zakresu w zależności od potrzeb słuchaczy.

 

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Po zakończeniu kształcenia odbędzie się egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez instytucję szkoleniową CENTRO PLUS.

Kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz. U. poz.1632).

 

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU:

Włocławek a także inne miejscowości według zapotrzebowania np.: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń, Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock.© 2022 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.