Facebook

KURS DLA OPERATORÓW WYKASZAREK / KOS SPALINOWYCH ORAZ KOSIAREK

Uprawnienia pomagają bezpiecznie wykonywać prace w zakładach usług leśnych, firmach utrzymujących zieleń, firmach porządkowych, pielęgnacji terenów zielonych, parków itp.

Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie kandydatów do wykonywania zawodu operatora kos spalinowych i wykaszarek  oraz bezawaryjnej i bezpiecznej pracy tymi urządzeniami. W zakresie szkolenia także bezpieczna obsługa i użytkowanie kosiarek spalinowych.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

  • ukończone 18 lat
  • ukończenie co najmniej szkoły podstawowej

 

CZAS TRWANIA KURSU:

12 godzin (2 dni):

  • 6 godzin zajęć teoretycznych
  • 6 godzin zajęć praktycznych

Zapewniamy rzetelną i fachową kadrę trenerów – dydaktyków.

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

  • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy p.poż. przy obsłudze kos spalinowych i wykaszarek
  • Podstawowe wiadomości z zakresu zakładania i pielęgnacji terenów zieleni
  • Budowa, zasada działania, rodzaje, typy, obsługa i konserwacja kosiarek i wykaszarek
  • Zajęcia praktyczne z zakresu obsługi kosiarek spalinowych i wykaszarek

 

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Po zakończeniu kształcenia odbędzie się egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez instytucję szkoleniową CENTRO PLUS.

Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej i polega na zadawaniu pytań przez Komisję Egzaminacyjną z odbytego programu szkolenia.

Kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).

 

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU:

Włocławek a także inne miejscowości według zapotrzebowania np.: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń, Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock i inne. 

 

© 2023 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.