Facebook

KURS SPAWANIA / ZGRZEWANIA TERMOPAR

ZGRZEWANIE / SPAWANIE TERMOPAR

Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie kursantów do pracy z użyciem termopar. Podczas szkolenia kandydat nabędzie wiedzę z  zakresu spawania oraz zgrzewania termopary.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

  • ukończone 18 lat
  • ukończenie co najmniej szkoły podstawowej

CZAS TRWANIA KURSU:

  • 4 godziny zajęć teoretycznych

Możliwość poszerzenia kursu o część praktyczną.

Zapewniamy rzetelną i fachową kadrę trenerów – dydaktyków.

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

  • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy p.poż. przy obsłudze termopary
  • Podstawowe wiadomości o termoparach
  • Zasada działania termopary
  • Przygotowanie termopary do spawania
  • Wykonanie spoiny
  • Zgrzewanie termopary
  • Praktyczne zastosowanie termopary

 

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Po zakończeniu kształcenia odbędzie się egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez instytucję szkoleniową CENTRO PLUS.

Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej i polega na zadawaniu pytań przez Komisję Egzaminacyjną z odbytego programu szkolenia.

 Kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).

 

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU:

Włocławek a także inne miejscowości według zapotrzebowania np.: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń, Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock.

 

© 2023 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.