Facebook

KURS BEZPIECZNEGO SZALOWANIA I WYKONYWANIA WYKOPÓW

Podstawowym celem kształcenia jest wpojenie w słuchaczy bezwzględności zasad bezpiecznej i prawidłowej technologicznie pracy i uświadomienia zagrożeń, nauczenie postępowania w sytuacjach niebezpiecznych.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

  • ukończone 18 lat

CZAS TRWANIA KURSU:

  • szkolenie realizowane w ciągu 12 godzin zajęć teoretycznych

ZAKRES TEMATYCZNY:

  • podstawowe pojęcia technologicznie związane z robotami ziemnymi
  • rodzaje gruntów i ich podział

- omówienie cech fizycznych gruntów oraz kąta stoku naturalnego

  • ogólne zasady wykonywania robót ziemnych

- plan bioz

- dokumentacja projektowa i uzupełniająca

- instrukcja bezpiecznego wykonywania robót ziemnych

  • zasady zabezpieczania wykopów i nasypów
  • profilaktyczna ochrona zdrowia podczas wykonywania i szalowania wykopów
  • bhp podczas wykonywania i szalowania wykopów

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Po zakończeniu kształcenia odbędzie się egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez instytucję szkoleniową CENTRO PLUS.

Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej i polega na zadawaniu pytań przez Komisję Egzaminacyjną z odbytego programu szkolenia.

Kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU:

Włocławek a także inne miejscowości według zapotrzebowania np.: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń, Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock.

Organizujemy również szkolenia na zlecenie firm w wyznaczonym terminie i miejscu. 
Możliwość negocjacji cen! Dojeżdżamy w każde miejsce w Polsce.

 

 

© 2023 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.