Facebook

KURS PILARZ - DRWAL

Kurs pilarza - drwala skierowany jest do osób, które pragną nauczyć się jak w sposób bezpieczny oraz wydajny pozyskiwać drewno przy użyciu pilarki. Programową podstawą kursu pilarz-drwal są wymogi do wykonywania zawodu zamieszczone w programie kursu dla drwali – operatorów pilarek spalinowych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (Zarządzenie 41/1998) oraz Krajowych Standardach Kwalifikacji Zawodowych.

Podstawowym celem kształcenia jest opanowanie przez kandydatów do zawodu wiadomości z zakresu budowy i zasad działania pilarki spalinowej oraz sprzętu pomocniczego używanego przy pozyskiwaniu drewna, jak również podstawowych wiadomości o organizacji procesu technologicznego pozyskania drewna oraz zagrożeń życia i zdrowia z nim związanych.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat
 • ukończenie co najmniej szkoły podstawowej
 • dobry stan zdrowia udokumentowany świadectwem lekarskim do podjęcia pracy

CZAS TRWANIA KURSU:

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o program zgodny z zarządzeniem nr 41/1998 Dyrektora Generalnego Lasów 

148 godzin (19 – 21 dni):

 • 40 godzin zajęć teoretycznych
 • 108 godzin zajęć praktycznych

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Określenie zadań i czynności drwala
 • Budowa silników spalinowych dwusuwowych i ich działanie
 • Budowa pilarek
 • Rodzaje pilarek i ich charakterystyka
 • Paliwa, oleje i smary
 • Przygotowanie pilarki do pracy i utrzymanie właściwego stanu technicznego
 • Narzędzia i sprzęt pomocniczy w pracy drwala – pilarza    
 • Technika ścinania i obalania drzew  z uwzględnieniem normalnych i trudnych warunków pracy
 • Techniki przerzynki drzew
 • Technika okrzesywania drzew ściętych
 • Proces technologiczny pozyskiwania drewna
 • Wykorzystanie surowca drzewnego – manipulacja   i sortymentacja     
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku drwala – operatora pilarki
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach   

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Po zakończeniu kształcenia odbędzie się egzamin  przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora CENTRO PLUS.

Egzamin składa się z części teoretycznej pisemnie na podstawie testu oraz  części praktycznej.

Przedmiotem oceny egzaminu praktycznego jest poprawność wykonania operacji ścinki, okrzesywania i przerzynki oraz reakcje kursanta na sytuacje wytworzone w trakcie tej pracy.

Kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU:

Włocławek a także inne miejscowości według zapotrzebowania np.: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń, Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock.

Praktyczną część  szkolenia na pilarza-drwala realizujemy zawsze na powierzchniach zrębowych, udostępnianych przez administrację Lasów Państwowych.

 

 

© 2023 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.