Facebook

KURS PILARZA - OPERATOR PIŁ DO ŚCINKI DRZEW

Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się eksploatacją pił mechanicznych do ścinki drzew.

Operator pił mechanicznych do ścinki drzew musi posiadać nie tylko praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia maszyny, ale także wiedzę teoretyczną niezbędną by dobrze wykonywać swój zawód. Nasze szkolenia mają na celu zaznajomić uczestników kursu z zagadnieniami dokumentacji technicznej, BHP oraz z wiadomościami z zakresu elektrotechniki, użytkowania eksploatacyjnego, technologii robót i budowy pił mechanicznych do ścinki drzew.

Podstawowym celem kształcenia jest wpojenie w słuchaczy bezwzględności zasad bezpiecznej i prawidłowej technologicznie pracy i uświadomienia zagrożeń, nauczanie postępowania w sytuacjach niebezpiecznych.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat
 • ukończenie co najmniej szkoły podstawowej
 • dobry stan zdrowia udokumentowany świadectwem lekarskim do podjęcia pracy

CZAS TRWANIA KURSU:

44 godzin (7 ÷ 9 dni):

 • 32 godzin zajęć teoretycznych
 • 12 godzin zajęć praktycznych

Zapewniamy rzetelną i fachową kadrę trenerów – dydaktyków.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Użytkowanie eksploatacyjne
 • Dokumentacja techniczna
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy elektrotechniki
 • Budowa pił mechanicznych do ścinki drzew
 • Technologia robót
 • Zajęcia praktyczne

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Po zakończeniu kształcenia odbędzie się egzamin  przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd CENTRO PLUS sp. z o.o.

Egzamin składa się z części teoretycznej pisemnie na podstawie testu oraz  części praktycznej.

Kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU:

Włocławek a także inne miejscowości według zapotrzebowania np.: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń, Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock.

Możliwość zorganizowania noclegu dla uczestników szkolenia.

 

 

© 2023 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.