Facebook

Szkolenie BHP Prace na wysokości

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących na wysokości – na rusztowaniach, podestach roboczych stałych i ruchomych, drabinach, słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, klamrach i innych podwyższeniach.

Podstawowym celem kształcenia jest zapoznanie słuchaczy z wiadomościami i praktycznymi umiejętnościami z zakresu wykonywania prac na wysokości.

Podstawowym celem kształcenia jest wpojenie w słuchaczy bezwzględności zasad bezpiecznej i prawidłowej technologicznie pracy i uświadomienia zagrożeń, nauczanie postępowania w sytuacjach niebezpiecznych.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat
 • ukończenie co najmniej szkoły podstawowej
 • dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy

CZAS TRWANIA KURSU:

 • szkolenie realizowane w ciągu 5 godzin zajęć teoretycznych

Nasi instruktorzy posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu pracy na wysokości, szkoleń z zakresu bhp i szkoleń do pracy na wysokości.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Program szkolenia jest dostosowany pod specjalne wymagania klienta, poprzez wybranie najodpowiedniejszego zakresu tematycznego szkolenia odzwierciedlającego charakter prac wykonywanych przez daną grupę pracowników m.in.

 • podstawowe definicje
 • obowiązki pracodawcy
 • warunki zatrudniania pracowników przy pracach na wysokości
 • zatrudnianie przy pracach na wysokości kobiet i młodocianych
 • praca na drabinach i podestach roboczych
 • sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości
 • ryzyko zawodowe

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Po zakończeniu kształcenia odbędzie się egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd CENTRO PLUS sp. z o.o.

Egzamin przeprowadzany jest w formie testowej na podstawie pytań z całego zakresu materiału.

Kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU:

Włocławek a także inne miejscowości według zapotrzebowania np.: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń, Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock.

Organizujemy również szkolenia na zlecenie firm w wyznaczonym terminie i miejscu. 
Możliwość negocjacji cen! Dojeżdżamy w każde miejsce w Polsce.

 

© 2023 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.