Facebook

KURS SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA I KASY FISKALNEJ

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu sprzedawcy.

Szkolenie ma na celu nabycie umiejętności z zakresu obsługi klienta, nowoczesnych technik sprzedaży, zasad fakturowania, podstaw telemarketingu, zasad HACCP a także z zakresu obsługi komputera w  tym programu handlowego Subiegt GT wraz z obsługą kas fiskalnych.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat
 • ukończenie co najmniej szkoły podstawowej

CZAS TRWANIA KURSU:

Szkolenie realizowane jest w liczbie 150 godzin.

 • 60 godzin wykładów teoretycznych
 • 90 godzin ćwiczeń praktycznych

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w formie wykładów dla całej grupy                          

Zajęcia praktyczne  prowadzone przy użyciu komputerów wraz  z oprogramowaniem, w tym programu handlowego Subiekt GT oraz kas fiskalnych

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Podstawowe pojęcia i umiejętności sprzedawcy
 2. Techniki sprzedaży
 3. Typologia klientów i proces sprzedaży
 4. Handel i strategie negocjacyjne
 5. Komunikacja z klientem – 4 godz.
 6. Obsługa komputera, w tym programu handlowego Subiekt GT
 7. Obsługa kas fiskalnych
 8. Podstawy telemarketingu
 9. Zasady fakturowania
 10. Zasady HACCP

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Po zakończeniu kształcenia odbędzie się egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd CENTRO PLUS sp. z o.o.

Sprawdzenie wiedzy teoretycznej odbywa się za pomocą egzaminu testowego, natomiast egzamin praktyczny polega na wykonaniu określonych zadań/poleceń przez członków komisji egzaminacyjnej.

Kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU:

Zajęcia – ul. Jesionowa 1, 87-800 Włocławek

 

 

© 2023 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.