Facebook

KURS OBSŁUGI PROGRAMU WF MAG

Kurs pozwala  zdobyć kwalifikacje z zakresu samodzielnej obsługi programu fakturowo-magazynowego WF MAG.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat
 • ukończenie co najmniej szkoły podstawowej

CZAS TRWANIA KURSU:

Szkolenie realizowane jest w liczbie 20 godzin.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Obsługa programu fakturowo-magazynowego WF-MAG:

- Obsługa okien kartotek i rejestrów

 • sortowanie kartotek
 • wyszukiwanie pozycji w kartotece
 • konfiguracja kolumn
 • operacje grupowe

- Podgląd wydruku

- Wystawienie faktury sprzedaży oraz dokumentu magazynowego

 • dokumenty handlowe w WF MAG
 • dokumenty magazynowe w WF MAG
 • gospodarka magazynowa w WF MAG
 • sprzedaż towaru dokumentowana fakturą VAT
 • sprzedaż detaliczna
 • faktury korygujące
 • wystawianie dokumentu magazynowego

- Posługiwanie się kartotekami w WF MAG

- Ceny w WF MAG

 • ceny netto i brutto. Ewidencja cen
 • cena zakupu
 • cena sprzedaży
 • ceny walutowe
 • ceny w dokumentach magazynowych

- Magazyny w systemie WF MAG

- Inwentaryzacja w magazynie

 • bilans otwarcia w magazynie
 • różnice między funkcjami Remanent a Bilans otwarcia

- Rozliczenia z kontrahentami

 • rozrachunki walutowe
 • dokumenty finansowe

- Sporządzanie raportu (zestawienie)

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Po zakończeniu kształcenia odbędzie się egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd CENTRO PLUS sp. z o.o.

Kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU:

Zajęcia – ul. Jesionowa 1, Włocławek

© 2023 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.