Facebook

KURS OBSŁUGI PROGRAMU SUBIEKT

Kurs pozwala  zdobyć kwalifikacje z zakresu samodzielnej obsługi programu fakturowo-magazynowego SUBIEKT GT.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat
 • ukończenie co najmniej szkoły podstawowej

CZAS TRWANIA KURSU:

Szkolenie realizowane jest w liczbie 20 godzin.

ZAKRES TEMATYCZNY:

- Towary i usługi

 • parametry towarów i usług
 • dodawanie i edycja kartoteki towaru/usługi
 • lista towarów i usług (operacje na liście, wyszukiwanie)

- Kartoteki kontrahentów

 • parametry kontrahentów
 • dodawanie i edycja kontrahenta
 • lista kontrahentów (operacje na liście, wyszukiwanie)

- Dokumenty sprzedaży

 • wystawianie i edycja faktur sprzedaży
 • sprzedaż detaliczna
 • parametry dotyczące sprzedaży

- Dokumentacja zakupu

 • wystawianie i edycja faktury zakupu
 • dostawy towaru na podstawie dokumentów magazynowych
 • parametry dotyczące zakupu

- Korekty sprzedaży i zakupów

 • wystawianie i edycja korekt
 • zwroty detaliczne

- Magazyn

 • dokumenty magazynowe
 • ruch towarowy
 • inwentaryzacja

- Zamówienia

 • zamówienia od klientów i do dostawcy
 • faktury zaliczkowe i pro forma
 • przetwarzań zamówień

- Ceny towarów

 • cenniki
 • przecena
 • wyliczanie cen sprzedaży na podstawie dokumentu zakupu
 • promocje

- Rozrachunki

 • dokumenty kasowe i bankowe
 • rozliczanie rozrachunków

- Wydruki

- Zestawienia

- Programy narzędziowe

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Po zakończeniu kształcenia odbędzie się egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd CENTRO PLUS sp. z o.o.

Kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU:

Zajęcia – Włocławek.

© 2023 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.