Facebook

KURS OBSŁUGI KOMPUTERA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Kurs pozwala uzyskać umiejętności posługiwania się komputerem w środowisku Windows, korzystania z poczty elektronicznej oraz zasobów Internetu.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

  • ukończone 18 lat
  • ukończenie co najmniej szkoły podstawowej

CZAS TRWANIA KURSU:

Szkolenie realizowane jest w liczbie 40 godzin.

ZAKRES TEMATYCZNY:

  1. Obsługa wyposażenia komputerowego
  2. Podstawy budowy i obsługi komputera
  3. System operacyjny Windows
  4. Administrowanie danymi (operacje na plikach, folderach, kopiowanie, przenoszenie)
  5. Edytor tekstu – Microsoft Word (zastosowanie oraz funkcje, edycja tekstu, formatowanie dokumentu)
  6. Arkusz kalkulacyjny – Microsoft Excel
  7. Program Power Point (praca z tekstem, formatowanie slajdów, przedstawienie prezentacji)
  8. Korzystanie z zasobów Internetu , e-mail, wymiana danych

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Po zakończeniu kształcenia odbędzie się egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd CENTRO PLUS sp. z o.o.

Sprawdzenie wiedzy teoretycznej odbywa się za pomocą egzaminu testowego, natomiast egzamin praktyczny polega na wykonaniu określonych zadań/poleceń przez członków komisji egzaminacyjnej.

Kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU:

Zajęcia – odbywają się we Włocławku.

© 2023 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.