Facebook

Szkolenie Obsługa Kas Fiskalnych

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu obsługi kas fiskalnych.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

  • ukończone 18 lat
  • ukończenie co najmniej szkoły podstawowej

CZAS TRWANIA KURSU:

Szkolenie realizowane w liczbie 30 godzin:

  • 10 godzin zajęć teoretycznych
  • 20 godzin zajęć praktycznych

ZAKRES TEMATYCZNY:

  1. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostce handlowej
  2. Aspekty prawne wprowadzenia kas fiskalnych i formalności z tym związane
  3. Kasy fiskalne – budowa i zastosowanie
  4. Zagadnienia podatkowe przy stosowaniu kas fiskalnych
  5. Obsługa kas fiskalnych

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Po zakończeniu kształcenia odbędzie się egzamin w formie pisemnej (testowej) oraz w formie praktycznej (dot. kas fiskalnych) przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd CENTRO PLUS sp. z o.o.

Kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU:

Zajęcia – ul. Jesionowa 1, 87-800 Włocławek lub w siedzibie Zamawiającego

© 2023 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.