Facebook

KURS KONSERWACJI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH

Podstawowym celem kształcenia jest zdobycie uprawnień umożliwiających samodzielną pracę na stanowisku konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych.

RODZAJ UPRAWNIEŃ:

 • uprawnienia do konserwacji urządzeń transportu bliskiego kat. WJ (wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia: wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych)

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat
 • przynajmniej wykształcenie podstawowe
 • ukończony kurs na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych
 • co najmniej 1 m-c praktyki jako pomocnik konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych

CZAS TRWANIA KURSU:

Kurs na konserwatora wózków silnikowych podnośnikowych składa się z części teoretycznej i praktycznej:

 • 32 godziny - zajęcia teoretyczne
 • 24 godziny – zajęcia praktyczne

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Zagadnienia związane z dozorem technicznym
 • Korzystanie z DTR
 • Diagnozowanie
 • Zasada działania
 • Konserwacja i przeglądy
 • Organizacja konserwacji i przeglądów
 • Zasady BHP

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Po zakończeniu kształcenia odbędzie się egzamin wewnętrzny przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd CENTRO PLUS

Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej  lub testu.

Po zdaniu egzaminu wewnętrznego i złożeniu wniosku o sprawdzenie kwalifikacji do Urzędu Dozoru Technicznego słuchacze zdają egzamin państwowy przed komisją powołaną przez UDT. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kursant otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawniające do konserwacji wózków silnikowych podnośnikowych.

Wydawane uprawnienia w postaci zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT są ważne bezterminowo.

ZAKRES UPRAWNIEŃ:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu wg. wzoru wymienionego w  Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).
 • zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do konserwacji urządzeń transportu bliskiego kat. WJ (wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia: wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych)

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU:

Włocławek a także inne miejscowości według zapotrzebowania np.: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń, Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock.
Organizujemy również szkolenia na zlecenie firm w wyznaczonym terminie i miejscu. 
Możliwość negocjacji cen ! Dojedziemy w każde miejsce !

© 2023 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.