Facebook

KURS UŻYTKOWANIA SPRZĘTU OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH (RPE)

Course in use of Respiratory Protective Equipment (RPE).

Podstawowym celem kształcenia jest wpojenie w słuchaczy bezwzględności zasad bezpiecznej i prawidłowej pracy i uświadomienia zagrożeń, nauczanie postępowania w sytuacjach niebezpiecznych.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

  • ukończone 18 lat
  • badania lekarskie

CZAS TRWANIA KURSU:

Szkolenie obejmuje od 4 – 8 godzin, na które składają się zajęcia teoretyczne i praktyczne.

ZAKRES TEMATYCZNY:

  • proces oddychania i skutki niedotlenienia organizmu,
  • zasady przygotowania sprzętu ochrony dróg oddechowych,
  • omówienie zasad bezpiecznej pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych,
  • budowa i zasady działania elementów aparatu oddechowego,
  • rodzaje masek i butli stosowanych w aparatach oddechowych,
  • zasady użytkowania sprzętu ochrony dróg oddechowych w warunkach normalnych, w warunkach zadymienia i wysokiej temperatury,
  • ćwiczenia praktyczne

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).

Opcjonalnie wydajemy zaświadczenia w języku angielskim.

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU:

Kursy prowadzimy na terenie całego kraju.

 

© 2023 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.