Facebook

Szkolenia okresowe BHP

Oferta szkoleń okresowych BHP - Włocławek, Płock

Oferujemy Państwu szkolenia BHP i ppoż. dla (BHP Włocławek oraz inne miejscowości):

 • pracodawców,
 • osób kierujących pracownikami,
 • pracowników służby bhp,
 • społecznych inspektorów pracy,
 • konstruktorów, projektantów, technologów,
 • pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • pracowników administracyjno-biurowych,
 • nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół,
 • pracowników służby zdrowia,
 • pracowników na stanowiskach robotniczych.

 

TERAZ DOSTĘPNE TAKŻE W FORMIE E-LEARNINGOWEJ - elearning.centroplus.pl


Częstość przeprowadzania okresowych szkoleń bhp ich zakres a także czas trwania sprecyzowane są w § 15 - Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. „w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” ( Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z późń. zmian.).


Pierwsze szkolenie okresowe powinno się zrealizować w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowiskach robotniczych a także administracyjno – biurowych. W sytuacji osób na stanowiskach kierujących pracownikami oraz na stanowiskach inżynieryjno- technicznych pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

 

l.pRodzaj szkoleniaCzęstotliwość
1 Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się raz na 3 lata,
w przypadku dużych zagrożeń dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników raz na 1 rok
2 Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych przeprowadza się raz na 6 lat
3 Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami przeprowadza się raz na 5 lat
4 Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby
5 Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych

 

 

Nadzór i doradztwo BHP, PPOŻ w firmach (BHP Włocławek i inne miejscowości)

 

Zgodnie z prawem działalność służb bhp określa Kodeks Pracy Art. 23711 oraz przepis wykonawczy - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z póz. zm.)

Proponujemy Państwu bardzo korzystną możliwość powierzenia zadań służby bhp naszym specjalistom (bhp Włocławek i inne miejscowości). Doradztwo z zakładach pracy, instytucjach i w placówkach oświatowo- wychowawczych należy do najskuteczniejszych metod zarządzania ryzykiem w zakładem pracy.

W zakresie świadczenia tych usług oferujemy Państwu:

 • pełnienie obowiązków spoczywających na pracownikach służb bhp,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp,
 • sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie,
 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych i okresowych dla wszystkich pracowników firmy,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej dla wypadków przy pracy, w drodze do lub z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
 • opracowywanie instrukcji bhp, regulaminów pracy, wynagradzania itp.
 • sporządzania analiz i szacowania ryzyka zawodowego,
 • sporządzania rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia
 • sporządzanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego.

 Zapewniamy szkolenia BHP Włocławek i inne miejscowości - skontaktuj się z nami.

© 2023 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.