Facebook

KURS GLAZURNIK - POSADZKARZ / PŁYTKARZ

Glazurnik okłada ściany płytkami ceramicznymi szkliwionymi (glazurą), płytkami kamionkowymi i terakotowymi, mozaiką szklaną, płytkami kamiennymi przy zastosowaniu narzędzi do przygotowania ścian oraz zapraw i klejów do ich nanoszenia.

Posadzkarz wykonuje podłogi i inne nawierzchnie z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych itp. przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi, sprzętu pomocniczego oraz maszyn do przygotowania zaprawy, szlifowania nawierzchni podłogowych.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • przydatność zdrowotną słuchacza do wykonywania robót w zakresie  robót wykończeniowych

CZAS TRWANIA KURSU:

Kurs obejmuje  200 godzin; w tym:

 • 40 godzin zajęć teoretycznych
 • 160 godzin zajęć praktycznych

Zapewniamy rzetelną i fachową kadrę trenerów – dydaktyków.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • zasady bhp i p.poż na stanowisku prac glazurniczych
 • stosowanie bezpiecznych metod pracy, technologia robót (zasadnicze czynności w robotach glazurniczych, dozowanie zapraw, podłoża                 i sposób ich przygotowania)
 • materiałoznawstwo (materiały stosowane w pracach glazurniczych, posadzkarskich)
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną (podstawowe założenia procesu budowlanego)
 • prawo budowlane (zakres stosowania ustawy)
 • rysunek budowlany (normalizacja w rysunku budowlanym)
 • rachunek zawodowy (dokumentacja kosztorysowa wykonanych robót, kalkulacja cen – składniki kosztów, rozliczanie za wykonanie robót)
 • maszynoznawstwo
 • praktyczna nauka zawodu

GLAZURNIK

-   posługiwanie się dokumentacją techniczną

-   ocenianie jakości materiałów okładzinowych

-   przygotowanie ścian i ekranów ściennych do układania płytek

-   sortowanie płytek ściennych wg odcieni zabarwienia, jakości szkliwa, kształtu i zwichrowania powierzchni

-   przycinanie płytek i wycinania w nich otworów

-   układanie płytek przy użyciu kleju i zaprawy klejącej

-   wykańczanie powierzchni

-   spoinowanie płytek

-   remontowanie okładzin ściennych z różnych płytek

-   układanie posadzek i płytek z lastryka

-   licowanie cokołów i podokienników płytkami i kształtkami klinkierowymi

-   ocenianie jakości robót i obmiar wykonywanych robót

 • praktyczna nauka zawodu

POSADZKARZ

-   analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie rodzaju i zakresu robót podłogowych, potrzebnych materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn

-   ocenianie jakości materiałów podłogowych

-   wykonywanie podkładów pod różne rodzaje posadzek

-   sprawdzanie wilgotności podkładów podłogowych

-   przygotowanie mieszanek cementowych, lastrykowych itp. sposobem ręcznym i zmechanizowanym

-   przygotowanie klejów, kitów, lepików stosowanych przy wykonywaniu podłóg

-   dobieranie płytek podłogowych o odpowiednich wzorach i kolorach, wymierzanie, dopasowywanie, przycinanie i szlifowanie

-   powlekanie klejem podkładu płytek i wykładzin, układanie ich i dociskanie do podkładu

-   wykonywanie cokolików przy posadzkach

-   mocowanie listew przypodłogowych drewnianych i z tworzyw sztucznych

-   układanie nowych nawierzchni podłogowych na podłogach istniejących

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Po zakończeniu kształcenia odbędzie się egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd CENTRO PLUS sp. z o.o.

 • Część teoretyczna – pisemny egzamin testowy przeprowadzony na zakończenie kursu
 • Część praktyczna – umiejętności praktyczne oceniane są systematycznie w czasie prowadzonych zajęć (oceny cząstkowe)

Kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU:

Włocławek a także inne miejscowości według zapotrzebowania np.: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń, Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock.

 

© 2023 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.