Facebook

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA WYŻSZEGO PERSONELU MEDYCZNEGO

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników służby zdrowia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 196, poz. 1420)

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami
 • bezpieczeństwa i higieny pracy
 • postepowanie w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat

CZAS TRWANIA KURSU:

Szkolenie może być prowadzone w formie seminarium lub kursu albo samokształcenia kierowanego.

Liczba godzin szkolenia: 8

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy:

- aktualne przepisy

- prawa i obowiązki w zakresie bhp

- ochrona pracy kobiet i młodocianych

- szkolenie w zakresie bhp

- postepowanie w razie wypadków przy pracy

- nadzór i kontrola nad warunkami pracy

 • Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe występujące na stanowisku pracy lekarza
 • Organizacja pracy i stanowisk pracy, zgodnie z wymogami bhp
 • Omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy oraz związanej z nimi profilaktyki
 • Ochrona p.pożarowa

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd CENTRO PLUS sp. z o.o.

Egzamin przeprowadzany jest w formie testu na podstawie pytań z całego zakresu materiału.

Kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.

w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU:

Możliwość realizacji kursu również w Aleksandrowie Kujawskim, Brodnicy, Ciechocinku, Golubiu Dobrzyniu, Inowrocławiu, Lipnie, Radziejowie, Rypinie, Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu, Inowrocławiu, Płocku a także na terenie innych miast - prosimy o zapytania.

© 2023 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.