Facebook

KURS OBSŁUGI DŹWIGÓW (TOWAROWE, SZPITALNE, BUDOWLANE i INNE).

Podstawowym celem kształcenia jest wpojenie w słuchaczy bezwzględności zasad bezpiecznej i prawidłowej technologicznie pracy i uświadomienia

zagrożeń, nauczanie postępowania w sytuacjach niebezpiecznych oraz uwalnianie osób z dźwigu.

RODZAJE UPRAWNIEŃ:

 • uprawnienia kat. II D dźwigi budowlane:

- towarowe oraz wyciągi towarowe, przewoźne i przenośne,

- towarowo - osobowe

 • uprawnienia kat. I D dźwigi towarowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne

Zobacz tabelę kategorii uprawnień UDT!!!

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat
 • co najmniej 1 m-c praktyki jako pomocnik operatora dźwigu

CZAS TRWANIA KURSU:

35 godzin:

 • 25 godzin zajęć teoretycznych
 • 10 godzin zajęć praktycznych

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • wiadomości o dozorze technicznym
 • pojęcia ogólne o transporcie i ładunkach
 • podział oraz główne parametry dźwigów
 • budowa dźwigów
 • elektrotechnika w budowie dźwigów
 • obsługa dźwigów
 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy dźwigach
 • zajęcia praktyczne

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Po zakończeniu kształcenia odbędzie się egzamin wewnętrzny przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd CENTRO PLUS sp. z o.o.

Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej lub testu.

Po zdaniu egzaminu wewnętrznego i złożeniu wniosku o sprawdzenie kwalifikacji do Urzędu Dozoru Technicznego słuchacze zdają egzamin

państwowy przed komisją powołaną przez UDT.

ZAKRES UPRAWNIEŃ:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu wg. wzoru wymienionego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia

2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).

 • zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi kategorii:

II D – dźwigi budowlane: towarowe oraz wyciągi towarowe, przewoźne i przenośne lub dźwigi towarowo-osobowe

I D – dźwigi towarowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU:

Włocławek a także inne miejscowości według zapotrzebowania np.: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń,

Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock.

Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć praktycznych oraz egzaminu na urządzeniach klienta odebranych przez UDT

© 2023 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.