Facebook

WYŻARZANIE SPOIN NA RUROCIĄGACH

Podstawowym celem kształcenia jest zapoznanie słuchaczy z przemianami zachodzącymi podczas spawania stali oraz zrozumienie istoty obróbki cieplnej złączy spawanych na rurociągach stalowych.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat
 • ukończenie co najmniej szkoły podstawowej

CZAS TRWANIA KURSU:

 • szkolenie realizowane w ciągu 9 godzin zajęć teoretycznych

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • stopy żelazo – węgiel, ogólna klasyfikacja stopów żelaza z węglem
 • budowa złączy spawanych
 • ukosowanie rur
 • cykl cieplny spawania
 • zjawisko pękania w stalach spawanych oraz z obszarami SWC
 • obróbka cieplna złączy spawanych w tym wykonywanych na rurociągach
 • technologia obróbki cieplnej
 • wyżarzanie stali

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Po zakończeniu kształcenia odbędzie się egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd CENTRO PLUS sp. z o.o.

Egzamin przeprowadzany jest w formie testowej na podstawie pytań z całego zakresu materiału.

Kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU:

Zajęcia – ul. Jesionowa 1 lub ul. Toruńska 136c, 87-800 Włocławek

Możliwość realizacji kursu również w Aleksandrowie Kujawskim, Brodnicy, Ciechocinku, Golubiu Dobrzyniu, Inowrocławiu, Lipnie, Radziejowie, Rypinie, Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu, Inowrocławiu, Płocku a także na terenie innych miast - prosimy o zapytania.

© 2023 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.