Facebook

NADZÓR BHP W FIRMACH

Oferta nadzoru i doradztwa BHP i PPOŻ w firmach - Włocławek, Płock


Zgodnie z prawem działalność służb bhp określa Kodeks Pracy Art. 23711 oraz przepis wykonawczy - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z póz. zm.)
Proponujemy Państwu bardzo korzystną możliwość powierzenia zadań służby bhp naszym specjalistom. Doradztwo z zakładach pracy, instytucjach i w placówkach oświatowo- wychowawczych należy do najskuteczniejszych metod zarządzania ryzykiem w zakładem pracy.


W zakresie świadczenia tych usług oferujemy Państwu:

  • pełnienie obowiązków spoczywających na pracownikach służb bhp,
  • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp,
  • sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie,
  • przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych i okresowych dla wszystkich pracowników firmy,
  • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
  • sporządzanie dokumentacji powypadkowej dla wypadków przy pracy, w drodze do lub z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
  • opracowywanie instrukcji bhp, regulaminów pracy, wynagradzania itp.
  • sporządzania analiz i szacowania ryzyka zawodowego,
  • sporządzania rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia
  • sporządzanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego.
© 2022 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.