Facebook

WYPADKI PRZY PRACY

Pomoc w obsłudze wypadków przy pracy - Włocławek, Płock, Toruń

Czym jest wypadek przy pracy ?

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.  (art. 3. ust. 1. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

 

Aby można było mówić o wypadku przy pracy muszą być spełnione łącznie 4 przesłanki:

1.  Zdarzenie musi wystąpić nagle

2.  Przyczyna powinna być zewnętrzna.

3.  Skutkiem zdarzenia musi być uraz lub śmierć.

4.  Wypadek musi wystąpić w trakcie pracy.

 

Obowiązki pracodawcy

Zgłoszenia wypadku dokonuje poszkodowany (jeśli stan jego zdrowia na to pozwala) lub inna osoba, która to zdarzenie zauważyła. Pracodawca ma natomiast następujące obowiązki:

 • Udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy
 • Zabezpieczenie miejsca wypadku
 • Zawiadomienie o wypadku właściwego inspektora pracy i innych organów
 • Powołanie zespołu powypadkowego
 • Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku
 • Sporządzenie i zatwierdzenie protokołu powypadkowego
 • Doręczenie protokołu powypadkowego poszkodowanemu
 • Doręczenie protokołu powypadkowego właściwemu inspektorowi pracy
 • Zarejestrowanie wypadku
 • Sporządzenie statystycznej karty wypadku GUS
 • Określenie środków i wniosków profilaktycznych

 

Czym się zajmujemy ?

Firma Centro Plus pomagama pracodawcy w trakcie całego procesu przygotowywania dokumentacji dotyczącej wypadku.

Doradzamy w zakresie BHP oraz prawa pracy, sporządzamy protokoły powypadkowe, wchodzimy w skład zespołów powypadkowych, określamy zalecenia i wnioski, które mają za zadanie podwyższenie bezpieczeństwa pracy na stanowiskach a także wykonujemy wszystkie inne prace związane z wypadkami zlecone przez pracodawców.

 

© 2022 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.