Facebook

KURS LUTOWACZA GAZOWEGO - LUTOWANIE TWARDE I MIĘKKIE

Lutowanie twarde miedzi i gazowe - kurs

Podstawowym celem kształcenia jest wpojenie w słuchaczy bezwzględności zasad bezpiecznej i prawidłowej technologicznie pracy i uświadomienia

zagrożeń występujących podczas lutowania gazowego.

Uczestnikami szkolenie mogą być osoby nie posiadające żadnego przeszkolenia.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE:

 • ukończone 18 lat
 • ukończenie co najmniej szkoły podstawowej
 • posiadają stan zdrowia umożliwiający wykonywania zawodu lutowacza gazowego potwierdzony świadectwem lekarskim

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

Szkolenie - lutowanie gazowe obejmuje 10 jednostek szkoleniowych; w

 • 3,5 jednostki szkoleniowe wykładów teoretycznych (wzbogacone stosowaniem środków audiowizualnych)
 • 6,5 jednostek szkoleniowych ćwiczeń praktycznych

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • podstawy lutowania (definicje i terminologia, budowa złącza lutowanego, metody lutowania)
 • materiały i gazy techniczne (spoiwa do lutowania twardego, oznaczenia spoiw, rodzaje i podstawowe właściwości gazów palnych oraz mieszaniny
 • urządzenia do ręcznego lutowania gazowego
 • technologia i technika lutowania (czyszczenie i odtłuszczanie elementów lutowanych, konstrukcja, montaż elementów przed lutowaniem,
 • właściwości połączeń lutowanych, niezgodności lutownicze, kontrola i badania złączy lutowanych
 • przepisy bhp i p.pożarowe (podstawowe zasadny bezpieczeństwa pracy przy obsłudze urządzeń do lutowania, szkodliwe oddziaływanie spoiw i topników przy lutowaniu
 • zajęcia praktyczne

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Po zakończeniu kształcenia odbędzie się egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd CENTRO PLUS sp. z o.o.

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie ustnej lub testu.

Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez kursanta próbek, przy użyciu palnika gazowego.

Kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.

w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).

Na wniosek osoby zainteresowanej istnieje możliwość certyfikacji TÜV.

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU:

Zajęcia teoretyczne/praktyczne – ul. Toruńska 136c, 87-800 Włocławek

© 2023 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.