Facebook

KURS HAKOWYCH

Celem kursu jest zapoznanie kursantów z obowiązującymi przepisami transportu wewnątrzzakładowego, przy pracach montażowych, remontowych, budowlanych, transportu i przemieszczania ładunków w magazynach, na placach składowych z użyciem urządzeń dźwigowych wyposażonych w hak.

Uprawnienia i egzamin

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym. Kursanci otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).

Warunki przyjęcia na kurs

  • ukończone 18 lat
  • przynajmniej wykształcenie podstawowe

Czas trwania kursu  

Kurs w zakresie hakowych składa się z 10 godzin zajęć edukacyjnych.

Zakres tematyczny

  • Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym
  • Zawiesia i osprzęt pomocniczy stosowany przez hakowych
  • Eksploatacja zawiesi
  • Organizacja prac przeładunkowych z użyciem dźwignic
  • Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla hakowych oraz pierwsza pomoc przedmedyczna

Miejsce prowadzenia kursu

Włocławek a także inne miejscowości według zapotrzebowania np.: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń, Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock.

© 2022 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.