Facebook

Aktualności

04.10.2017, 10:02

Kurs obsługi suwnic z poziomu roboczego II S UDT

W październiku rozpoczynamy we Włocławku kursy obsługi suwnic z poziomu roboczego, zapraszamy do udziału.

 

Podstawowym celem kształcenia jest wpojenie w słuchaczy bezwzględności zasad bezpiecznej i prawidłowej technologicznie pracy i uświadomienia

zagrożeń, nauczanie postępowania w sytuacjach niebezpiecznych.

RODZAJE UPRAWNIEŃ:

 • uprawnienia kat. II S

- uprawnienia dla osób zajmujących się obsługą suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego w tym

bezprzewodowo

Wyżej wymieniony zakres upoważnia także do obsługi wciągników i wciągarek hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego w tym

bezprzewodowo oraz żurawi stacjonarnych warsztatowych.

 • uprawnienia kat. I S

- uprawnienia dla osób zajmujących się obsługą suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego lub

z kabiny

Wyżej wymieniony zakres upoważnia także do obsługi wciągników i wciągarek hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego lub

z kabiny oraz żurawi stacjonarnych warsztatowych.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat

CZAS TRWANIA KURSU:

Od 35 do 50 godzin w zależności od rodzaju uprawnień.

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • wiadomości o dozorze technicznym
 • ogólne wiadomości o suwnicach
 • podział oraz główne parametry suwnic
 • budowa suwnic – podstawowe elementy suwnic
 • obsługa suwnic
 • zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy
 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy suwnicach
 • zajęcia praktyczne

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Po zakończeniu kształcenia odbędzie się egzamin wewnętrzny przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd CENTRO PLUS sp. z o.o.

Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej lub testu.

Po zdaniu egzaminu wewnętrznego i złożeniu wniosku o sprawdzenie kwalifikacji do Urzędu Dozoru Technicznego słuchacze zdają egzamin

państwowy przed komisją powołaną przez UDT.

ZAKRES UPRAWNIEŃ:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu wg. wzoru wymienionego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia

2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).

 • zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi kategorii:

II S – suwnice, wciągniki i wciągarki hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo oraz żurawie

stacjonarne warsztatowe

 • zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi kategorii:

I S – suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe: hakowe ogólnego

przeznaczenia

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU:

Włocławek a także inne miejscowości według zapotrzebowania np.: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń,

Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock.

powrót
© 2022 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.