Facebook

Aktualności

21.04.2016, 09:31

Kurs obsługi suwnic, dźwigów i podestów ruchomych we Włocławku

Zapraszamy do udziału w kursach obsługi:

- suwnic z poziomu roboczego,

- podestów ruchomych,

- dźwigów budowlanych,

Kursy będą odbywały się we Włocławku i w Płocku, szczególy poniżej.

 

 

KURS OBSŁUGI SUWNIC

Podstawowym celem kształcenia jest wpojenie w słuchaczy bezwzględności zasad bezpiecznej i prawidłowej technologicznie pracy i uświadomienia

zagrożeń, nauczanie postępowania w sytuacjach niebezpiecznych.

RODZAJE UPRAWNIEŃ:

 • uprawnienia kat. II S

- uprawnienia dla osób zajmujących się obsługą suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego w tym

bezprzewodowo

Wyżej wymieniony zakres upoważnia także do obsługi wciągników i wciągarek hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego w tym

bezprzewodowo oraz żurawi stacjonarnych warsztatowych.

 • uprawnienia kat. I S

- uprawnienia dla osób zajmujących się obsługą suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego lub

z kabiny

Wyżej wymieniony zakres upoważnia także do obsługi wciągników i wciągarek hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego lub

z kabiny oraz żurawi stacjonarnych warsztatowych.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat
 • co najmniej 1 m-c praktyki jako pomocnik operatora suwnicy

CZAS TRWANIA KURSU:

Od 35 do 50 godzin w zależności od rodzaju uprawnień.

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • wiadomości o dozorze technicznym
 • ogólne wiadomości o suwnicach
 • podział oraz główne parametry suwnic
 • budowa suwnic – podstawowe elementy suwnic
 • obsługa suwnic
 • zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy
 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy suwnicach
 • zajęcia praktyczne

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Po zakończeniu kształcenia odbędzie się egzamin wewnętrzny przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd CENTRO PLUS sp. z o.o.

Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej lub testu.

Po zdaniu egzaminu wewnętrznego i złożeniu wniosku o sprawdzenie kwalifikacji do Urzędu Dozoru Technicznego słuchacze zdają egzamin

państwowy przed komisją powołaną przez UDT.

ZAKRES UPRAWNIEŃ:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu wg. wzoru wymienionego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia

2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).

 • zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi kategorii:

II S – suwnice, wciągniki i wciągarki hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo oraz żurawie

stacjonarne warsztatowe

 • zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi kategorii:

I S – suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe: hakowe ogólnego

przeznaczenia

 

 

KURS OBSŁUGI PODESTÓW RUCHOMYCH (PODNOŚNIKÓW, ZWYŻEK)

Podstawowym celem kształcenia jest wpojenie w słuchaczy bezwzględności

zasad bezpiecznej i prawidłowej technologicznie pracy i uświadomienia

zagrożeń, nauczanie postępowania w sytuacjach niebezpiecznych.

RODZAJE UPRAWNIEŃ:

 • uprawnienia kat. II P

- podesty ruchome wiszące

- podesty ruchome masztowe

- podesty ruchome stacjonarne

 • uprawnienia kat. I P

- podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (nożycowe)

- podesty ruchome przewoźne

- podesty ruchome samojezdne (montowane na pojeździe -

podnośniki koszowe)

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat

 • co najmniej 1 m-c praktyki jako pomocnik operatora podestu ruchomego

CZAS TRWANIA KURSU:

30 godzin:

 • 20 godzin zajęć teoretycznych
 • 10 godzin zajęć praktycznych

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • wiadomości o dozorze technicznym
 • podział oraz główne parametry podestu ruchomego
 • charakterystyka techniczna podstawowych typów podestów przejezdnych
 • budowa podestów ruchomych (podwozia, mechanizmy napędowe,
 • urządzenia sterownicze, platforma robocza, urządzenia zabezpieczające,
 • oznakowanie podestów przejezdnych)
 • eksploatacja i obsługa podestów ruchomych
 • BHP i udzielanie pierwszej pomocy podczas eksploatacji podestu
 • ruchomego przejezdnego
 • zajęcia praktyczne

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Po zakończeniu kształcenia odbędzie się egzamin wewnętrzny przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd CENTRO PLUS sp. z o.o.

Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej lub testu.

Po zdaniu egzaminu wewnętrznego i złożeniu wniosku o sprawdzenie kwalifikacji do Urzędu Dozoru Technicznego słuchacze zdają egzamin państwowy przed komisją powołaną przez UDT.

ZAKRES UPRAWNIEŃ:

- zaświadczenie o ukończeniu kursu wg. wzoru wymienionego

w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia

2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

(Dz.U. z 2014r. poz.622).

- zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi kategorii:

II P – podesty ruchome wiszące, masztowe lub stacjonarne

lub

I P – podesty ruchome przejezdne wolnobieżne, samojezdne montowane na pojeździe lub przewoźne

 

 

KURS OBSŁUGI DŹWIGÓW (TOWAROWE, SZPITALNE, BUDOWLANE I INNE).

Podstawowym celem kształcenia jest wpojenie w słuchaczy bezwzględności zasad bezpiecznej i prawidłowej technologicznie pracy i uświadomienia

zagrożeń, nauczanie postępowania w sytuacjach niebezpiecznych oraz uwalnianie osób z dźwigu.

RODZAJE UPRAWNIEŃ:

 • uprawnienia kat. II D dźwigi budowlane:

- towarowe oraz wyciągi towarowe, przewoźne i przenośne,

- towarowo - osobowe

 • uprawnienia kat. I D dźwigi towarowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne

Zobacz tabelę kategorii uprawnień UDT!!!

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat
 • co najmniej 1 m-c praktyki jako pomocnik operatora dźwigu

CZAS TRWANIA KURSU:

35 godzin:

 • 25 godzin zajęć teoretycznych
 • 10 godzin zajęć praktycznych

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • wiadomości o dozorze technicznym
 • pojęcia ogólne o transporcie i ładunkach
 • podział oraz główne parametry dźwigów
 • budowa dźwigów
 • elektrotechnika w budowie dźwigów
 • obsługa dźwigów
 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy dźwigach
 • zajęcia praktyczne

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Po zakończeniu kształcenia odbędzie się egzamin wewnętrzny przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd CENTRO PLUS sp. z o.o.

Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej lub testu.

Po zdaniu egzaminu wewnętrznego i złożeniu wniosku o sprawdzenie kwalifikacji do Urzędu Dozoru Technicznego słuchacze zdają egzamin

państwowy przed komisją powołaną przez UDT.

ZAKRES UPRAWNIEŃ:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu wg. wzoru wymienionego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia

2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).

 • zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi kategorii:

II D – dźwigi budowlane: towarowe oraz wyciągi towarowe, przewoźne i przenośne lub dźwigi towarowo-osobowe

I D – dźwigi towarowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne

 

powrót
© 2022 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.