Facebook

Aktualności

19.04.2016, 11:36

KURS OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH / WIDŁOWYCH - WŁOCŁAWEK

Zapraszamy do udziału w kursie obsługi wózków jezdniowych / widłowych, który odbędzie się we Włocławku.

Termin rozpoczęcia: Maj 2016.

Zakres kursu i szczegóły poniżej:

 

OBSŁUGA WÓZKÓW WIDŁOWYCH / PODNOŚNIKOWYCH

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych wraz z wymianą butli w wózkach jezdniowych zasilanych paliwem gazowym.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

Kandydat na operatora musi posiadać:
- ukończone 18 lat
- stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych podnośnikowych, potwierdzony stosowanym zaświadczeniem lekarskim

CZAS TRWANIA KURSU:

67 godzin:

  • 47 godzin zajęć teoretycznych
  • 20 godzin zajęć praktycznych

ZAKRES TEMATYCZNY:

  • typy stosowanych wózków jezdniowych
  • budowa wózków jezdniowych podnośnikowych
  • czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy
  • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
  • BHP
  • wiadomości o dozorze technicznym
  • zajęcia praktyczne
  • obsługa i wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Szkolenia prowadzimy na bazie programów zarejestrowanych zarejestrowane w Akademii UDT.
Wydane uczestnikom uprawnienia są bezterminowe. Zaświadczenia wydajemy zarówno w języku polskim jak i angielskim które, honorowane są we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd CENTRO PLUS sp. z o.o. lub przed komisją egzaminacyjną z UDT.

ZAKRES UPRAWNIEŃ:

zaświadczenie o ukończeniu kursu wg. wzoru wymienionego w  Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).
w przypadku przystąpienia do  egzaminu przed komisją UDT – zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych.

 

powrót
© 2022 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.