Facebook

Szkolenia VCA - certyfikat bezpieczeństwa

Zapraszamy do udziału w szkoleniach VCA według wymagań holenderskich, VCA Basis oraz VCA VOL:

VCA Basis – szkolenie dla pracowników liniowych

VCA VOL – szkolenie dla kadry nadzorującej

Szkolenie VCA jest szkoleniem jednodniowym skierowanym do firm i osób indywidualnych wykonujących prace o wysokim stopniu ryzyka w UE.  Certyfikat VCA jest wymagany przez inwestorów a konieczność posiadania certyfikatu VCA jest obowiązkiem pracowników i podwykonawców. Wynika to bezpośrednio z potrzeby poprawy bezpieczeństwa pracy i ograniczeniem liczby wypadków.

Kurs VCA prowadzony jest w języku polskim przez doświadczonego trenera, którego program jest zgodny z wymogami jednostki holenderskiej. Co za tym idzie gwarantujemy Państwu wysoką zdawalność egzaminów VCA.

ZAKRES TEMATYCZNY KURSU VCA

 • Podstawy prawne
 • Ocena ryzyka i zagrożeń
 • Przyczyny wypadków, zapobieganie wypadkom
 • Zachowanie zapewniające zachowanie bezpieczeństwa
 • Organizacja w zakładzie pracy
 • Wymagania związane z miejscem pracy i wykonywanymi czynnościami
 • Postępowanie w razie wypadku
 • Substancje niebezpieczne
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Narzędzia pracy
 • Wykonywanie prac niebezpiecznych
 • Prąd i promieniowanie
 • Organizacja miejsca pracy
 • Środki ochrony indywidualnej

EGZAMIN I CERTYFIKAT 

Szkolenie składa się z części teoretycznej (8h) oraz egzaminu. Egzamin prowadzony jest przez holenderską jednostkę certyfikującą i składa się z 40 pytań testowych w języku polskim.

Po zdaniu egzaminu VCA uczestnicy otrzymają imienny certyfikat oraz kartę zawierającą dane personalne. Każdy z certyfikatów posiada swój unikalny numer i jest wprowadzany do bazy VCA Infra prowadzonej pod adresem:  www.vca.ssvv.nl

Otrzymane upwarnienia są respektowane na terenie Holandii jak również innych państw europejskich. Czas oczekiwania na certyfikaty po zdanym egzaminie – ok. 2 tygodnie. 

Na egzaminie niezbędny jest dowód osobisty !!

KOSZTY SZKOLENIA VCA

Całkowita cena szkolenia – 1450 zł brutto za osobę 

Koszt ten obejmuje: szkolenie, egzamin przed holenderską jednostką certyfikującą, wystawienie certyfikatu VCA oraz wpis do holenderskiej centralnej bazy certyfikatów pod adresem: www.vca.ssvv.nl

ZAPISY

Maksymalna liczba osób na jednym szkoleniu / egzaminie - 20. Decyduje kolejność zgłoszeń. Przez zgłoszenie rozumie się dokonanie wpłaty na rachunek bankowy podany poniżej tytułem: "opłata za kurs VCA w dniu .....".

PL 32 2490 0005 0000 4500 5944 3827

Szkolenia prowadzone są w sposób ciągły – prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie terminu i miejsca aktualnych szkoleń : 054 232 65 51 oraz 785 009 806 lub mailowo na adres biuro@centro-plus.pl 

MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenia VCA prowadzimy na terenie całego kraju m.in.  Warszawa, Gdańsk, Poznań, Gliwice, Włocławek.

W przypadku większych grup, możemy zorganizować szkolenie u Państwa w firmie lub na terenie wskazanego miasta.

INNE SZKOLENIA POWIĄZANE

© 2019 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
drugs drugs drugs drugs drugs drugs drugs drugs drugs