purchase your Provigil
purchase your Provigil
Kamagara online
Facebook
buy Provigil

KURS KONSERWACJI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH

Podstawowym celem kształcenia jest zdobycie uprawnień umożliwiających samodzielną pracę na stanowisku konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych.

RODZAJ UPRAWNIEŃ:

 • uprawnienia do konserwacji urządzeń transportu bliskiego kat. WJ (wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia: wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych)

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • ukończone 18 lat
 • przynajmniej wykształcenie podstawowe
 • ukończony kurs na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych
 • co najmniej 1 m-c praktyki jako pomocnik konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych

CZAS TRWANIA KURSU:

Kurs na konserwatora wózków silnikowych podnośnikowych składa się z części teoretycznej i praktycznej:

 • 32 godziny - zajęcia teoretyczne
 • 24 godziny – zajęcia praktyczne

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Zagadnienia związane z dozorem technicznym
 • Korzystanie z DTR
 • Diagnozowanie
 • Zasada działania
 • Konserwacja i przeglądy
 • Organizacja konserwacji i przeglądów
 • Zasady BHP

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Po zakończeniu kształcenia odbędzie się egzamin wewnętrzny przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd CENTRO PLUS

Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej  lub testu.

Po zdaniu egzaminu wewnętrznego i złożeniu wniosku o sprawdzenie kwalifikacji do Urzędu Dozoru Technicznego słuchacze zdają egzamin państwowy przed komisją powołaną przez UDT. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kursant otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawniające do konserwacji wózków silnikowych podnośnikowych.

Wydawane uprawnienia w postaci zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT są ważne bezterminowo.

ZAKRES UPRAWNIEŃ:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu wg. wzoru wymienionego w  Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).
 • zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do konserwacji urządzeń transportu bliskiego kat. WJ (wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia: wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych)

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU:

Włocławek a także inne miejscowości według zapotrzebowania np.: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Golub Dobrzyń, Inowrocław, Lipno, Radziejów, Rypin, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Płock.
Organizujemy również szkolenia na zlecenie firm w wyznaczonym terminie i miejscu. 
Możliwość negocjacji cen ! Dojedziemy w każde miejsce !

© 2019 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
purchase your Viagra
Viagra online Cheap viagra online drugs drugs drugs drugs drugs drugs drugs drugs drugs