www.buyphenterminerx.com KURS UŻYTKOWANIA SPRZĘTU OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH (RPE). exlpharmacy generics365
Facebook

KURS UŻYTKOWANIA SPRZĘTU OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH (RPE)

Course in use of Respiratory Protective Equipment (RPE).

Podstawowym celem kształcenia jest wpojenie w słuchaczy bezwzględności zasad bezpiecznej i prawidłowej pracy i uświadomienia zagrożeń, nauczanie postępowania w sytuacjach niebezpiecznych.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

  • ukończone 18 lat
  • badania lekarskie

CZAS TRWANIA KURSU:

Szkolenie obejmuje od 4 – 8 godzin, na które składają się zajęcia teoretyczne i praktyczne.

ZAKRES TEMATYCZNY:

  • proces oddychania i skutki niedotlenienia organizmu,
  • zasady przygotowania sprzętu ochrony dróg oddechowych,
  • omówienie zasad bezpiecznej pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych,
  • budowa i zasady działania elementów aparatu oddechowego,
  • rodzaje masek i butli stosowanych w aparatach oddechowych,
  • zasady użytkowania sprzętu ochrony dróg oddechowych w warunkach normalnych, w warunkach zadymienia i wysokiej temperatury,
  • ćwiczenia praktyczne

UPRAWNIENIA I EGZAMIN:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).

Opcjonalnie wydajemy zaświadczenia w języku angielskim.

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU:

Kursy prowadzimy na terenie całego kraju.

 

© 2016 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
projektowanie stron www