purchase your Provigil
purchase your Provigil
Kamagara online
Facebook
buy Provigil live cricket score income tax quickbooks account cpa tax accountant cma audit tax return payroll tax calculator online bookkeeping chartered accountant auditor accountant salary accounts payable accounting software financial accounting salesforce training engagement rings rings watch bracelet necklace diamond rings mens wedding bands pendant bracelet necklace engagement rings rings watch bracelet necklace engagement rings rings watch bracelet necklace engagement rings rings watch bracelet necklace

Aktualności

4.07.2019r

KURS OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH

ZAPRASZAMY NA KURS OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM SPECJALIZOWANYCH) ORAZ BEZPIECZNEJ WYMIANY BUTLI UDT!

więcej
22.05.2019r

Kurs obsługi suwnic, wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego.

Zapraszamy na Kurs obsługi suwnic, wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego oraz żurawi stacjonarnych warsztatowych: hakowe ogólnego przeznaczenia kat II S – egzamin UDT. 

 

więcej
15.05.2019r

KURS RĘCZNEGO CIĘCIA TLENEM

Zapraszamy na KURS RĘCZNEGO CIĘCIA TLENEM

Rozpoczęcie kursu: 23.05.2019 r.

więcej
9.05.2019r

KURS Z ZAKRESU DOZORU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

Celem kursu jest zdobycie uprawnień energetycznych w zakresie eksploatacji i dozoru dla poszczególnych grup- grupa I (elektryczna), grupa II (ciepłownicza) i grupa III (gazowa). 

więcej
3.05.2019r

ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANE OSOBY NA KURS MALARZ-PIASKARZ !

Celem kształcenia jest nabycie umiejętności techniki malowania i piaskowania oraz obsługi urządzeń lakierniczych w tym umiejętności oceny jakości malowanej powłoki.

więcej
8.04.2019r

KURS Z ZAKRESU DOZORU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

Celem kursu jest zdobycie uprawnień energetycznych w zakresie eksploatacji i dozoru dla poszczególnych grup- grupa I (elektryczna), grupa II (ciepłownicza) i grupa III (gazowa). 

więcej
4.04.2019r

Kurs konserwatora suwnic – egzamin UDT, Włocławek.

Zapraszamy na Kurs konserwatora suwnic – egzamin UDT. 
Szkolenie rozpoczyna się w kwietniu.

więcej
20.03.2019r

SZKOLENIE DLA KIEROWCÓW/KONWOJENTÓW ZATRUDNIONYCH PRZY TRANSPORCIE ZWIERZĄT.

Szkolenie przewidziane jest dla: osób zatrudnionych przy transporcie
zwierząt, wszystkich pracowników bezpośrednio uczestniczących w
procesie transportu.

więcej
16.03.2019r

KURS OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH

ZAPRASZAMY NA KURS OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH (Z
WYŁĄCZENIEM SPECJALIZOWANYCH) ORAZ BEZPIECZNEJ WYMIANY BUTLI WRAZ Z EGZAMINEM PAŃSTWOWYM UDT!

więcej
5.03.2019r

KURS SPAWANIA, CIĘCIA TLENOWEGO.

Zapraszamy na szkolenie dla spawaczy we wszystkich metodach spawania, szkolenie dla przecinaczy gazowych, weryfikację uprawnień spawalniczych.

więcej
© 2019 by CENTRO-PLUS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
purchase your Viagra
Viagra online Cheap viagra online drugs drugs drugs drugs drugs drugs drugs drugs drugs